ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Θερινή Προετοιμασία

Έναρξη: Τρίτη 13 Ιουνίου 2023      Λήξη: Πέμπτη 6 Ιουλίου 2023

 

Χειμερινά Μαθήματα

Έναρξη: Τρίτη 22 Αυγούστου 2023

Α΄ Συγκέντρωση Γονέων: Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2023
1ο Σεμινάριο Συμβουλευτικής γονέων και μαθητών: Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023
Πρόγραμμα Μελέτης & Διαχείρισης χρόνου «Μαθαίνω πώς να διαβάζω»: Κυριακή 15
Οκτωβρίου 2023
Αργία: Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2023 & Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023
Τα μαθήματα της Παρασκευής 27 Οκτωβρίου θα αναπληρωθούν το Σάββατο 21 Οκτωβρίου
Αργία: Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023
B΄ Συγκέντρωση Γονέων: Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023
Διακοπές Χριστουγέννων: Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2023 έως Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024
Αργία: Καθαρά Δευτέρα 18 Μαρτίου 2024
Γ΄ Συγκέντρωση Γονέων: Σάββατο 30 Μαρτίου 2024
Αργία: Δευτέρα 25 Μαρτίου 2024
Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Κυριακή 10 Μαρτίου 2024
Διακοπές Πάσχα: Μ. Δευτέρα 29 Απριλίου 2024 έως Κυριακή 12 Μαΐου 2024
Αργία: Τετάρτη 1 Μαΐου 2024

 
Χειμερινά Μαθήματα

Λήξη: Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 (ή ό,τι διαφορετικό ορίσει το Υπουργείο Παιδείας)

Χειμερινά Μαθήματα

Έναρξη: Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023

1ο Σεμινάριο Συμβουλευτικής γονέων και μαθητών: Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023
Πρόγραμμα Μελέτης & Διαχείρισης χρόνου «Μαθαίνω πώς να διαβάζω»: Κυριακή 15
Οκτωβρίου 2023
Αργία: Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2023 & Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023
Τα μαθήματα της Παρασκευής 27 Οκτωβρίου θα αναπληρωθούν το Σάββατο 21 Οκτωβρίου
Αργία: Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023
Α΄ Συγκέντρωση Γονέων: Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023
Διακοπές Χριστουγέννων: Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2023 έως Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024
Αργία: Καθαρά Δευτέρα 18 Μαρτίου 2024
Β΄ Συγκέντρωση Γονέων: Σάββατο 30 Μαρτίου 2024
Αργία: Δευτέρα 25 Μαρτίου 2024
Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Κυριακή 10 Μαρτίου 2024
Διακοπές Πάσχα: Μ. Δευτέρα 29 Απριλίου 2024 έως Κυριακή 12 Μαΐου 2024
Αργία: Τετάρτη 1 Μαΐου 2024

 

Χειμερινά Μαθήματα

Λήξη: Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 (ή ό,τι διαφορετικό ορίσει το Υπουργείο Παιδείας)

Χειμερινά Μαθήματα

Έναρξη: Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023

1ο Σεμινάριο Συμβουλευτικής γονέων και μαθητών: Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023
Πρόγραμμα μελέτης & Διαχείριση χρόνου «Μαθαίνω πώς να διαβάζω»: Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023
Αργία: Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2023 & Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023
Τα μαθήματα της Παρασκευής 27 Οκτωβρίου θα αναπληρωθούν το Σάββατο 21 Οκτωβρίου
Αργία: Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023
Α΄ Συγκέντρωση Γονέων: Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023
Διακοπές Χριστουγέννων: Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2023 έως Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024
Αργία: Καθαρά Δευτέρα 18 Μαρτίου 2024
Β΄ Συγκέντρωση Γονέων: Σάββατο 30 Μαρτίου 2024
Αργία: Δευτέρα 25 Μαρτίου 2024
Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Κυριακή 10 Μαρτίου 2024
Διακοπές Πάσχα: Μ. Δευτέρα 29 Απριλίου 2024 έως Κυριακή 12 Μαΐου 2024
Αργία: Τετάρτη 1 Μαΐου 2024

 

Χειμερινά Μαθήματα

Λήξη: Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 (ή ό,τι διαφορετικό ορίσει το Υπουργείο Παιδείας)

Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης | Proετοιμάζω

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Θερινή Εξεταστική περίοδος

 • 1 Σεπτεμβρίου 2023: Έκθεση
 • 4 Σεπτεμβρίου 2023: Αρχαία /Μαθηματικά / Βιολογία
 • 6 Σεπτεμβρίου 2023: Λατινικά /Χημεία /Α.Ε.Π.Π
 • 8 Σεπτεμβρίου 2023: Ιστορία / Φυσική / Οικονομία

 

Χειμερινή Εξεταστική περίοδος

 • 17 Δεκεμβρίου 2023: Έκθεση
 • 28 Δεκεμβρίου 2023: Αρχαία / Χημεία / Α.Ε.Π.Π.
 • 03 Ιανουαρίου 2024: Ιστορία /Μαθηματικά / Βιολογία
 • 05 Ιανουαρίου 2024: Λατινικά /Φυσική /Οικονομία

 

Εαρινή Εξεταστική Περίοδος

 • 28 Απριλίου 2024: Έκθεση
 • 30 Απριλίου 2024: Αρχαία / Χημεία / Α.Ε.Π.Π.
 • 10 Μαΐου 2024: Ιστορία / Μαθηματικά / Βιολογία
 • 12 Μαΐου 2024: Λατινικά /Φυσική / Οικονομία
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
Φθινοπωρινή Εξεταστική περίοδος

 • 05 Νοεμβρίου 2023: Έκθεση
 • 12 Νοεμβρίου 2023: Αρχαία/ Άλγεβρα/ Άλγεβρα
 • 19 Νοεμβρίου 2023: Λατινικά/ Φυσική/ Πληροφορική
 • 26 Νοεμβρίου 2023: Ιστορία/ Χημεία/ Οικονομία
 • 03 Δεκεμβρίου 2023: Βιολογία/ Μαθηματικά

 

Χειμερινή Εξεταστική περίοδος

 • 17 Δεκεμβρίου 2023: Έκθεση
 • 28 Δεκεμβρίου 2023: Αρχαία/ Άλγεβρα/ Άλγεβρα
 • 03 Ιανουαρίου 2024: Λατινικά/ Φυσική/ Πληροφορική
 • 05 Ιανουαρίου 2024: Ιστορία/ Χημεία/ Οικονομία

 

Εαρινή Εξεταστική Περίοδος

 • 28 Απριλίου 2024: Έκθεση
 • 30 Απριλίου 2024: Αρχαία/ Άλγεβρα/ Άλγεβρα
 • 10 Μαΐου 2024: Λατινικά/ Φυσική/ Πληροφορική
 • 12 Μαΐου 2024: Ιστορία/ Χημεία/ Οικονομία
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
Φθινοπωρινή Εξεταστική περίοδος

 • 05 Νοεμβρίου 2023: Έκθεση
 • 12 Νοεμβρίου 2023: Άλγεβρα
 • 19 Νοεμβρίου 2023: Αρχαία
 • 26 Νοεμβρίου 2023: Φυσική
 • 03 Δεκεμβρίου 2023: Χημεία

 

Χειμερινή Εξεταστική περίοδος

 • 17 Δεκεμβρίου 2023: Έκθεση
 • 28 Δεκεμβρίου 2023: Φυσική
 • 03 Ιανουαρίου 2024: Γεωμετρία
 • 05 Ιανουαρίου 2024: Άλγεβρα

 

Εαρινή Εξεταστική Περίοδος

 • 28 Απριλίου 2024: Έκθεση
 • 30 Απριλίου 2024: Αρχαία
 • 10 Μαΐου 2024: Φυσική
 • 12 Μαΐου 2024: Άλγεβρα
My Proετοιμάζω