ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Θερινή Προετοιμασία

Έναρξη: Τρίτη 15 Ιουνίου 2021    Λήξη: Πέμπτη 8 Ιουλίου 2022

 

Χειμερινά Μαθήματα

Έναρξη: Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021

Α΄ Συγκέντρωση Γονέων: Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021 ώρα: 19:30 – 21:30
1ο Σεμινάριο Συμβουλευτικής γονέων και μαθητών: Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021
Αργία: Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 & Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021
Ημερίδα με θέμα «Πρόγραμμα μελέτης & Διαχείριση χρόνου»: Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021
B΄ Συγκέντρωση Γονέων: Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021 ώρα: 19:30 – 21:30
Διακοπές Χριστουγέννων: Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021 έως Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022
Αργία: Καθαρά Δευτέρα 7 Μαρτίου 2022
Γ΄ Συγκέντρωση Γονέων: Σάββατο 19 Μαρτίου 2022 ώρα: 19:30 – 21:30
2ο Σεμινάριο Συμβουλευτικής γονέων και μαθητών: Σάββατο 19 Μαρτίου 2022
Αργία: Παρασκευή 25 Μαρτίου 2022
Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Σάββατο 9 Απριλίου 2022
Διακοπές Πάσχα: Μ. Τετάρτη 20 Απριλίου 2022 έως Κυριακή 1 Μαΐου 2022

 

Χειμερινά Μαθήματα

Λήξη: Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 (ή ό,τι διαφορετικό ορίσει το Υπουργείο Παιδείας)

Χειμερινά Μαθήματα

Έναρξη: Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021

1ο Σεμινάριο Συμβουλευτικής γονέων και μαθητών: Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021
Αργία: Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 & Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021
Ημερίδα με θέμα «Πρόγραμμα μελέτης & Διαχείριση χρόνου»: Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021
Α΄ Συγκέντρωση Γονέων: Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021 ώρα: 19:30 – 21:30
Διακοπές Χριστουγέννων: Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021 έως Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022
Αργία: Καθαρά Δευτέρα 7 Μαρτίου 2022
Β΄ Συγκέντρωση Γονέων: Σάββατο 19 Μαρτίου 2022 ώρα: 19:30 – 21:30
2ο Σεμινάριο Συμβουλευτικής γονέων και μαθητών: Σάββατο 19 Μαρτίου 2022
Αργία: Παρασκευή 25 Μαρτίου 2022
Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Σάββατο 9 Απριλίου 2022
Διακοπές Πάσχα: Μ. Τετάρτη 20 Απριλίου 2022 έως Κυριακή 1 Μαΐου 2022

 

Χειμερινά Μαθήματα

Λήξη: Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 (ή ό,τι διαφορετικό ορίσει το Υπουργείο Παιδείας)

Χειμερινά Μαθήματα

Έναρξη: Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021

1ο Σεμινάριο Συμβουλευτικής γονέων και μαθητών: Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021
Αργία: Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 & Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021
Ημερίδα με θέμα «Πρόγραμμα μελέτης & Διαχείριση χρόνου»: Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021
Α΄ Συγκέντρωση Γονέων: Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021 ώρα: 19:30 – 21:30
Διακοπές Χριστουγέννων: Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021 έως Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022
Αργία: Καθαρά Δευτέρα 7 Μαρτίου 2022
Β΄ Συγκέντρωση Γονέων: Σάββατο 19 Μαρτίου 2022 ώρα: 19:30 – 21:30
2ο Σεμινάριο Συμβουλευτικής γονέων και μαθητών: Σάββατο 19 Μαρτίου 2022
Αργία: Παρασκευή 25 Μαρτίου 2022
Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Σάββατο 9 Απριλίου 2022
Διακοπές Πάσχα: Μ. Τετάρτη 20 Απριλίου 2022 έως Κυριακή 1 Μαΐου 2022

 

Χειμερινά Μαθήματα

Λήξη: Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 (ή ό,τι διαφορετικό ορίσει το Υπουργείο Παιδείας)

Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης | Proετοιμάζω

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Θερινή Εξεταστική περίοδος

 • 30 Αυγούστου 2021: Έκθεση
 • 02 Σεπτεμβρίου 2021: Λατινικά / Χημεία / Α.Ε.Π.Π
 • 04 Σεπτεμβρίου 2021: Αρχαία / Μαθηματικά / Βιολογία
 • 06 Σεπτεμβρίου 2021: Ιστορία / Φυσική / Οικονομία

Χειμερινή Εξεταστική περίοδος

 • 19 Δεκεμβρίου 2021: Έκθεση
 • 27 Δεκεμβρίου 2021:Αρχαία / Χημεία / Α.Ε.Π.Π.
 • 03 Ιανουαρίου 2022: Ιστορία / Μαθηματικά / Βιολογία
 • 05 Ιανουαρίου 2022: Λατινικά / Φυσική / Οικονομία

Εαρινή Εξεταστική Περίοδος

 • 17 Απριλίου 2022: Έκθεση
 • 20 Απριλίου 2022: Αρχαία / Χημεία / Α.Ε.Π.Π.
 • 28 Απριλίου 2022: Ιστορία / Μαθηματικά / Βιολογία
 • 30 Απριλίου 2022: Λατινικά / Φυσική / Οικονομία
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
Φθινοπωρινή Εξεταστική περίοδος

 • 07 Νοεμβρίου 2021:  Έκθεση
 • 14 Νοεμβρίου 2021:  Μαθηματικά / Αρχαία
 • 21 Νοεμβρίου 2021:  Φυσική / Ιστορία
 • 28 Νοεμβρίου 2021: Χημεία / Άλγεβρα / Λατινικά

Χειμερινή Εξεταστική περίοδος

 • 19 Δεκεμβρίου 2021: Έκθεση
 • 27 Δεκεμβρίου 2021:Αρχαία / Χημεία / Πληροφορική
 • 03 Ιανουαρίου 2022: Ιστορία / Άλγεβρα
 • 05 Ιανουαρίου 2022: Λατινικά / Φυσική / Οικονομία

Εαρινή Εξεταστική Περίοδος

 • 17 Απριλίου 2022: Έκθεση
 • 20 Απριλίου 2022: Αρχαία / Χημεία / Πληροφορική
 • 28 Απριλίου 2022: Ιστορία / Μαθηματικά
 • 30 Απριλίου 2022: Λατινικά / Φυσική / Οικονομία
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
Φθινοπωρινή Εξεταστική περίοδος

 • 07 Νοεμβρίου 2021:  Έκθεση
 • 14 Νοεμβρίου 2021:  Άλγεβρα
 • 21 Νοεμβρίου 2021:  Αρχαία
 • 28 Νοεμβρίου 2021: Φυσική

Χειμερινή Εξεταστική περίοδος

 • 19 Δεκεμβρίου 2021: Έκθεση
 • 27 Δεκεμβρίου 2021: Χημεία
 • 03 Ιανουαρίου 2022: Γεωμετρία
 • 05 Ιανουαρίου 2022: Άλγεβρα

Εαρινή Εξεταστική Περίοδος

 • 17 Απριλίου 2022: Έκθεση
 • 20 Απριλίου 2022: Αρχαία
 • 28 Απριλίου 2022: Φυσική
 • 30 Απριλίου 2022: Άλγεβρα
My Proετοιμάζω