ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Θερινή Προετοιμασία

Έναρξη: Τρίτη 21 Ιουνίου 2022      Λήξη: Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022

 

Χειμερινά Μαθήματα

Έναρξη: Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022

Α΄ Συγκέντρωση Γονέων: Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022
1ο Σεμινάριο Συμβουλευτικής γονέων και μαθητών: Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022
Πρόγραμμα Μελέτης & Διαχείρισης χρόνου «Μαθαίνω πώς να διαβάζω»: Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2022
Αργία: Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 & Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022
Τα μαθήματα της Πέμπτης 27 Οκτωβρίου θα αναπληρωθούν την Κυριακή 23 Οκτωβρίου
B΄ Συγκέντρωση Γονέων: Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022
Διακοπές Χριστουγέννων: Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2022 έως Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023
Αργία: Καθαρά Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2023
Γ΄ Συγκέντρωση Γονέων: Κυριακή 19 Μαρτίου 2023
Αργία: Σάββατο 25 Μαρτίου 2023
Ημερίδα Επαγγελματικού
Προσανατολισμού:
Απρίλιος 2023
Διακοπές Πάσχα: Μ. Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 έως Κυριακή 23 Απριλίου 2023
Αργία: Δευτέρα 1 Μαΐου 2023

 
Χειμερινά Μαθήματα

Λήξη: Παρασκευή 19 Μαΐου 2023 (ή ό,τι διαφορετικό ορίσει το Υπουργείο Παιδείας)

Χειμερινά Μαθήματα

Έναρξη: Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022

1ο Σεμινάριο Συμβουλευτικής γονέων και μαθητών: Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022
Πρόγραμμα Μελέτης & Διαχείρισης χρόνου «Μαθαίνω πώς να διαβάζω»: Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2022
Αργία: Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 & Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022
Τα μαθήματα της Πέμπτης 27 Οκτωβρίου θα αναπληρωθούν την Κυριακή 23 Οκτωβρίου
Α΄ Συγκέντρωση Γονέων: Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022
Διακοπές Χριστουγέννων: Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2022 έως Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023
Αργία: Καθαρά Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2023
Β΄ Συγκέντρωση Γονέων: Κυριακή 19 Μαρτίου 2023
Αργία: Σάββατο 25 Μαρτίου 2023
Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Απρίλιος 2023
Διακοπές Πάσχα: Μ. Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 έως Κυριακή 23 Απριλίου 2023
Αργία: Δευτέρα 1 Μαΐου 2023

 

Χειμερινά Μαθήματα

Λήξη: Παρασκευή 19 Μαΐου 2023 (ή ό,τι διαφορετικό ορίσει το Υπουργείο Παιδείας)

Χειμερινά Μαθήματα

Έναρξη: Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022

1ο Σεμινάριο Συμβουλευτικής γονέων και μαθητών: Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022
Πρόγραμμα μελέτης & Διαχείριση χρόνου «Μαθαίνω πώς να διαβάζω»: Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2022
Αργία: Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 & Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022
Τα μαθήματα της Πέμπτης 27 Οκτωβρίου θα αναπληρωθούν την Κυριακή 23 Οκτωβρίου
Α΄ Συγκέντρωση Γονέων: Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022
Διακοπές Χριστουγέννων: Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2022 έως Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023
Αργία: Καθαρά Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2023
Β΄ Συγκέντρωση Γονέων: Κυριακή 19 Μαρτίου 2023
Αργία: Σάββατο 25 Μαρτίου 2023
Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Απρίλιος 2023
Διακοπές Πάσχα: Μ. Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 έως Κυριακή 23 Απριλίου 2023
Αργία: Δευτέρα 1 Μαΐου 2023

 

Χειμερινά Μαθήματα

Λήξη: Παρασκευή 19 Μαΐου 2023 (ή ό,τι διαφορετικό ορίσει το Υπουργείο Παιδείας)

Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης | Proετοιμάζω

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Θερινή Εξεταστική περίοδος

 • 29 Αυγούστου 2022: Έκθεση
 • 31 Αυγούστου 2022: Λατινικά /Χημεία /Α.Ε.Π.Π
 • 02 Σεπτεμβρίου 2022: Αρχαία /Μαθηματικά / Βιολογία
 • 05 Σεπτεμβρίου 2022: Ιστορία / Φυσική / Οικονομία

 

Χειμερινή Εξεταστική περίοδος

 • 18 Δεκεμβρίου 2022: Έκθεση
 • 28 Δεκεμβρίου 2022: Αρχαία / Χημεία / Α.Ε.Π.Π.
 • 03 Ιανουαρίου 2023: Ιστορία /Μαθηματικά / Βιολογία
 • 05 Ιανουαρίου 2023: Λατινικά /Φυσική /Οικονομία

 

Εαρινή Εξεταστική Περίοδος

 • 9 Απριλίου 2023: Έκθεση
 • 12 Απριλίου 2023: Αρχαία / Χημεία / Α.Ε.Π.Π.
 • 21 Απριλίου 2023: Ιστορία / Μαθηματικά / Βιολογία
 • 23 Απριλίου 2023: Λατινικά /Φυσική / Οικονομία
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
Φθινοπωρινή Εξεταστική περίοδος

 • 06 Νοεμβρίου 2022:  Έκθεση
 • 13 Νοεμβρίου 2022:  Μαθηματικά/Αρχαία
 • 20 Νοεμβρίου 2022:  Φυσική/Ιστορία
 • 27 Νοεμβρίου 2022: Χημεία/Λατινικά/Γεωμετρία
 • 04 Δεκεμβρίου 2022: Άλγεβρα

 

Χειμερινή Εξεταστική περίοδος

 • 18 Δεκεμβρίου 2022: Έκθεση
 • 28 Δεκεμβρίου 2022: Μαθηματικά/Αρχαία
 • 03 Ιανουαρίου 2023: Ιστορία/Άλγεβρα
 • 05 Ιανουαρίου 2023: Λατινικά/Φυσική

 

Εαρινή Εξεταστική Περίοδος

 • 09 Απριλίου 2023: Έκθεση
 • 12 Απριλίου 2023: Μαθηματικά/Αρχαία
 • 21 Απριλίου 2023: Ιστορία/Άλγεβρα
 • 23 Απριλίου 2023: Λατινικά/Φυσική
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
Φθινοπωρινή Εξεταστική περίοδος

 • 06 Νοεμβρίου 2022:  Έκθεση
 • 13 Νοεμβρίου 2022:  Άλγεβρα
 • 20 Νοεμβρίου 2022:  Αρχαία
 • 27 Νοεμβρίου 2022: Φυσική
 • 04 Δεκεμβρίου 2022: Χημεία

 

Χειμερινή Εξεταστική περίοδος

 • 18 Δεκεμβρίου 2022: Έκθεση
 • 28 Δεκεμβρίου 2022: Φυσική
 • 03 Ιανουαρίου 2023: Γεωμετρία
 • 05 Ιανουαρίου 2023: Άλγεβρα

 

Εαρινή Εξεταστική Περίοδος

 • 09 Απριλίου 2023: Έκθεση
 • 12 Απριλίου 2023: Αρχαία
 • 21 Απριλίου 2023: Φυσική
 • 23 Απριλίου 2023: Άλγεβρα
My Proετοιμάζω