ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Z
Υψηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης.
Z

Διευθυντές – Καθηγητές που αφουγκράζονται άμεσα τα προβλήματα των μαθητών και επεμβαίνουν για να τα επιλύουν (όχι μια απρόσωπη διεύθυνση).

Z
Κουλτούρα συνεργασίας & άμεσα διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή για γονείς και μαθητές.
Z
Αξιολόγηση μαθητών στη βάση του «όχι ακόμα» αντί της αποτυχίας για να διαμορφωθούν προκλήσεις αξιοποιώντας τα λάθη των μαθητών.
Z
Καθηγητές που βρίσκονται δίπλα στα παιδιά και όχι απέναντι.
My Proετοιμάζω