ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ενημέρωση των μαθητών/μαθητριών μας μέσα από μια βιωματική και διαδραστική παρουσίαση για: το εξεταστικό σύστημα και τα επιστημονικά πεδία, τις σχολές, τα τμήματα και τα επαγγελματικά δικαιώματα, τις μεταπτυχιακές ειδικεύσεις και τις ειδικότητες του μέλλοντος.

Ατομικά Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ατομικά Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Το αυτοματοποιημένο TEST C.G.T. K.16 AE/Β Plus καταγράφει με ακρίβεια τις κλίσεις, τις προτιμήσεις και τα επαγγέλματα που ταιριάζουν σε κάθε άτομο και βοηθάει τους μαθητές και τις μαθήτριες να επιλέξουν έγκυρα και έγκριτα επιστημονικό πεδίο, σχολές και τον εκπαιδευτικό τους προσανατολισμό.

Συμπλήρωση Μηχανογραφικού

Συμπλήρωση Μηχανογραφικού

Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού πλέον γίνεται εύκολη υπόθεση…

Γίνεται ανάλυση των σχολών και των νέων τμημάτων (κρυφά σημεία | έξυπνες επιλογές και τμήματα με προοπτικές).

Ιεραρχούμε τις προτιμήσεις (εξατομικευμένα με βάση τα μόρια των παιδιών και τις ατομικές τους επιδιώξεις).

Επισημαίνεται η διεπιστημονικότητα (εναλλακτικές επιλογές, έξυπνοι συνδυασμοί σπουδών, πεδία υψηλής ζήτησης).

Study Bot

Ένα εύχρηστο και ολοκληρωμένο εργαλείο για να βοηθήσουμε τους μαθητές και τις μαθήτριές μας να έχουν την καλύτερη πληροφόρηση και να πάρουν τις καλύτερες αποφάσεις!

Z

Με αναλυτική περιγραφή για όλα τα τμήματα του μηχανογραφικού, τα συνδεόμενα Επαγγέλματα με την κάθε σχολή,

Z

με εφαρμογή για τον υπολογισμό Μορίων & την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής,

Z

με εφαρμογή για την προετοιμασία του μηχανογραφικού των πανελλαδικών,

Z

με όλες τις Εγκυκλίους & τις Αποφάσεις για το Λύκειο και το Σύστημα Εισαγωγής,

Z

με Μοναδικές Μελέτες για τις Προοπτικές των Επαγγελμάτων, τη Διεπιστημονικότητα και δεκάδες συνεντεύξεις για τα τμήματα και τα επαγγέλματα.

Study Bot
My Proετοιμάζω