ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α’, Β’ & Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α’, Β’ & Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών Α’, Β’ & Γ’ Γυμνασίου είναι η συμπλήρωση και κατανόηση εννοιών, η δημιουργία υποδομών για την ομαλή ένταξη και προσαρμογή στις επόμενες τάξεις, η εξοικείωση με τις γραπτές εξετάσεις, η πορεία στο Ενιαίο Λύκειο και η εξοικονόμηση ελεύθερου χρόνου, διδάσκοντας τον μαθητή να μελετά σωστά.

Οι μαθητές στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Proετοιμάζω στον Εύοσμο στην Θεσσαλονίκη, δύνανται να παρακολουθήσουν ολόκληρο το πρόγραμμα σπουδών ή να επιλέξουν τα μαθήματα που τους ενδιαφέρουν περισσότερο και στα οποία χρειάζονται περαιτέρω στήριξη.

Β’ & Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
  • ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
  • ΑΡΧΑΙΑ
  • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
  • ΦΥΣΙΚΗ
  • ΧΗΜΕΙΑ
Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
  • ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
  • ΑΡΧΑΙΑ
  • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
My Proετοιμάζω