Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Proετοιμάζω στον Εύοσμο στη Θεσσαλονίκη, προσφέρουν έγκαιρη κάλυψη της εξεταστέας ύλης και διάθεση χρόνου για επαναλήψεις, καλύπτοντας τυχόν κενά που έχουν δημιουργηθεί από προηγούμενες χρονιές.